Zajęcia pozalekcyjne

 

w Gimnazjum nr 1 im Mikołaja Kopernika w Wejherowie

 

w roku szkolnym 2016 / 2017

 w przygotowaniu