Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 1 im Mikołaja Kopernika w Wejherowie

w roku szkolnym 2015/2016

w przygotowaniu