Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

Terminy zebrań rodziców z wychowawcami:

- 10 września
- 6 luty
- 20 marca
- 20 maja

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami:

 

 • - 6 listopada
  • - 17 grudnia
   • - 6 luty
    • - 20 marca
     • - 20 maja
     •  
    • UWAGA: Wychowawca klasy w innym dowolnym terminie może zaplanować zebranie rodziców uczniów całej klasy, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.