Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2014 / 2015

Terminy zebrań rodziców z wychowawcami:

► 15 września (poniedziałek)
► 22 stycznia (czwartek)
► 19 marca (czwartek)
► 18 maja (poniedziałek)

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami:

► 06 listopada (czwartek)
► 16 grudnia (wtorek)
► 22 stycznia (czwartek)
► 19 marca (czwartek)
► 18 maja (poniedziałek)

UWAGA: Wychowawca klasy w innym dowolnym terminie może zaplanować zebranie rodziców uczniów całej klasy, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.