Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2015 / 2016

Terminy zebrań rodziców z wychowawcami:

► 15 września 2015 r. (wtorek)
► 21 stycznia 2016 r. (czwartek)
► 17 marca 2016 r. (czwartek)
► 2 czerwca 2016 r. (czwartek)

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami:

► 4 listopada 2015 r. (środa)
► 17 grudnia 2015 r. (czwartek)
► 21 stycznia 2016 r. (czwartek)
► 17 marca 2016 r. (czwartek)
► 2 czerwca 2016 r. (czwartek)

UWAGA:
Wychowawca klasy w innym dowolnym terminie może zaplanować zebranie rodziców uczniów całej klasy, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.